Kvalitetsstyring

For å sikre at våre produkter alltid har høy kvalitet, har ADDCON implementert et omfattende kvalitetsstyringsprogram. Med dette kan ADDCON love sine partnere og kunder å levere hygieniske produkter med spesifisert kvalitet.

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 50001:2018

FAMI-QS/Q&S (ID 4953113153175)/pastus+/DE-ÖKO-006/FiBl/A-Futter/VOLG
FSSC22000/Kosher/Halal

 

 • + Ledelseshåndbok

  Dette er det integrerte ledelsessystemet for selskapene ADDCON GmbH og ADDCON EUROPE GmbH i henhold til standardene DIN EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 14001:2015, DIN EN ISO 50001:2018, direktivene for fôrvareindustrien inkludert HACCP, FAMI-QS, Q&S og systemene for næringsmiddeltrygghet FSSC 22000, Kosher og Halal.

  ADDCON GmbH 

  Parsevalstraße 6
  D-06749 Bitterfeld-Wolfen
  Tyskland
  Telefon: +49 228 91910-0
  Telefaks:   +49 228 91910-60
  e-post: info@addcon.com
  web: www.addcon.com 

   

  ADDCON EUROPE GmbH 

  Bitterfeld, Areal E
  Säurestraße 1, Areal E
  D-06749 Bitterfeld
  Tyskland
  Telefon: +49 3493 737-80
  Telefaks: +49 3493 737-87
  E-post:  info@addcon.com
  Internett:  www.addcon.com

   

   ADDCON EUROPE GmbH 

  Bitterfeld, Areal D
  Parsevalstraße 6A, Areal D
  D-06749 Bitterfeld
  Tyskland
  Tlf.: +49 3493 899899-0
  Telefaks: +49 3493 899899-8
  E-post:  info@addcon.com
  Internett:  www.addcon.com 

  Denne ledelseshåndboken eies av ADDCON GmbH/ADDCON EUROPE GmbH og kan ikke kopieres, distribueres eller gis til tredjeparter for gjennomgang uten godkjenning

   

  Erklæring fra toppledelsen

  Ledelseshåndboken fra selskapene ADDCON GmbH og ADDCON EUROPE GmbH beskriver de strategiske målene i selskapenes integrerte ledelsessystem. Den beskriver alle prosesser og alt ansvar. Den beviser at alle handlinger er planlagt og kontrollert.

  Håndboken og tilhørende dokumenter legger grunnlaget for de prosesser og det ansvar som kreves for en miljøvennlig, kvalitativ og effektiv bedrift og observasjon av konteksten viser risikoer og muligheter. Politikken som beskrives for alle temaer vedrørende ledelse er bindende for alle medlemmer av ADDCON GmbH og ADDCON EUROPE GmbH. Ledelsesystemenes gyldighetsområde er integrert i standardene og gjelder for hele selskapsgruppen, hvis ikke annet er angitt i standardene.

  Alle ansatte samt eksterne servicetilbydere er forpliktet til å handle for miljø og kvalitet og i henhold til aktuelle dokumenter. Hele ledelseshåndboken er det overordnede prinsippet for prosesser. Prosessene på stedet eller i avdelingene reguleres med SOP-er.

  Kvalitetsstyringen og tilhørende dokumenter tilpasses regelmessig til krav som endrer seg: teknisk stand, reguleringer, marked, ytelsesprofiler, kunder, interesserte parter, miljøspørsmål og de ansattes kvalifikasjoner.

  Administrerende direktør hos ADDCON erklærer at det skal handles på alle nødvendige måter for å sikre at produksjonsbetingelsen alltid oppfyller alle regler i de forskjellige bransjene (f.eks. fôrvaresektoren).

  Administrerende direktør, teknisk direktør og kvalitetsstyringen erklærer at QM-systemet skal opprettholdes og forbedres for å oppfylle alle følgende standarder:

  - ISO 9001:2015

  - ISO 14001:2015/Blauer Engel

  - ISO 50001:2018 

  - FSSC 22000/Kosher/Halal

  - FAMI-QS/Q&S (ID 2953113153175)/pastus+/DE-ÖKO-006/FiBl/A-Futter/VLOG

  Administrerende direktør sørger for nødvendige økonomiske ressurser og personell.

  Ledelseshåndboken har en veiledende karakter og er bindende for alle ansatte. Systemet revideres årlig.

  Ledelseshåndboken er tilgjengelig for alle ansatte i ADDCON. Håndboken er beskyttet ved lov og kan bare kopieres, distribueres eller gjøres tilgjengelig for tredjepart på andre måter etter direkte godkjenning fra administrerende direktør hos ADDCON.

   

  Ledelsesdelegat

  ADDCON-gruppen har et kvalitetsstyringssystem iht. følgende standarder og veiledninger:

  - ISO 9001:2015

  - ISO 14001:2015/Blauer Engel

  - ISO 50001:2018 

  - FSSC 22000/Kosher/Halal

  - FAMI-QS/Q&S (ID 2953113153175)/pastus+/DE-ÖKO-006/FiBl/A-Futter/VLOG

  Administrerende direktør i ADDCON-gruppen delegerer følgende oppgaver for kvalitets-, miljø- og energiledelse samt for næringsmiddeltrygghet og fôrvaresikkerhet til ledelsesdelegaten (QMB).

  Ledelsesdelegaten er “delegaten fra toppledelsen”. Han/hun har de rettigheter og ansvar som trengs for å sikre konstant vedlikehold og forbedring av standardene og veiledningene over, for å sørge for implementering i selskapet og rapportere til administrerende direktør. Han/hun må forbedre bevisstheten om krav fra kundene. Han/hun er ansvarlig for dokumentering av ledelseshåndboken. Han/hun utvider systemet kontinuerlig.

  Videre oppgaver er:

  - Overholdelse av lover og standarder
  - Overholdelse av håndboken og SOP
  - Interne/eksterne revisjoner
  - Organisering av opplæring for alle ansatte for alle interne og eksterne emner

  Ledelsen tildeler oppgaven med QMB til

  Mr. Dr. Celin Richter

  (Leder for kvalitetsstyring, leder for HSEQ, leder for HACCP)

  , ledelsesdelegaten for normene og standardene for ADDCON D som er fastsatt over med ansvar for ADDCON GmbH og ADDCON EUROPE GmbH med anleggene Areal D og Areal E i Bitterfeld.

   

   

 • + Erklæring fra toppledelsen om kvalitetspolitikk

  Toppledelsen erklærer:

  - At det bare skal leveres produkter av høyeste kvalitet og til kundenes høyeste tilfredshet

  - At det skal arbeides kontinuerlig for et positivt image, for å forbedre prosessene i ledelsesystemene iht. kvalitetsstandarder

  - At det kun skal brukes råmaterialer som har gjennomgått en intensiv kvalitetssikring

  - At kvalifikasjonene til våre ansatte hele tiden skal forbedres for å skape erfarne og ansvarlige teams

  - At kvaliteten måles ved hjelp av nøkkeltall

  - At det arbeides økonomisk og økologisk for å redusere negative innvirkninger på miljøet til et minimum og maksimere positive innvirkninger

  I forhold til kunder:

  - At det skal reageres raskt og ansvarsfullt i behandlingen av forespørsler og for å skape optimale løsninger

  - At produktkvaliteten overvåkes kontinuerlig og at vurderingen fra kundene om kvaliteten på produktene aksepteres

  - At et internt kvalitetslaboratorium overvåker alle innkommende og utgående produkter

  I forhold til de ansatte:

  - ADDCON-gruppen tilbyr følgende til de ansatte:

      o Høy fleksibilitet ved valg a arbeidsplass

      o Muligheten for konstant opplæring

  - ADDCON-gruppen forventer følgende fra de ansatte

      o Sosial kompetanse i teamet

      o Resultatorientert arbeid

      o Vilje til konstant opplæring

      o Lojalitet til selskapet 

      o At de godtar ledelsessystemet og alle kravene det inneholder

      o At de arbeider for å forbedre ledelsessystemet

  I forhold til leverandørene:

  - For å legge grunnlaget for et langvarig og fruktbart samarbeid med alle leverandører når det gjelder priser, punktlighet, fleksibilitet, kvalitet og regulerende krav

  Kvalitetspolitikken til ADDCON-gruppen overvåkes konstant av interne og eksterne revisjoner for å bekrefte de aktuelle kravene til interesserte parter.

   

 • + Erklæring fra toppledelsen om miljøpolitikk

  Toppledelsen erklærer:

  - At det skal handles på en miljøvennlig måte og at det skal implementeres miljøprinsipper som f.eks. kontinuerlig forbedring av miljøprestasjon, lovfestet samsvar og bindende krav samt bevissthetsopplæring

  - At miljøprestasjonen skal forbedres langs prosesslinjene fra leverandør til bruk av produkter og kassering

  - At det skal skapes bevissthet fra ansatt til kunde

  - At det utvikles prosesser med fokus på energi- og ressurseffektivitet

  - At miljøpåvirkningen til hvert produkt, hver prosess og hver handling på lokalt og globalt miljø skal undersøkes

  - At miljøpolitikken implementeres som ledende prinsipp i vår filosofi

  - At vi måler miljøpåvirkningen ved hjelp av nøkkeltall

  - At det skal gis tilgang til all nødvendig informasjon om påvirkning på miljøet for offentligheten, interessante parter og lovfestede forhold og at vi er åpen for dialog

  - At alle eksterne tjenester skal være underlagt miljøprinsippene til selskapene

  - At våre ansatte får regelmessig opplæring i miljøemner

   

 • + Erklæring fra toppledelsen om energipolitikk

  Toppledelsen erklærer:

  - At vi har som mål å redusere strukturell og prosessbasert energitap på grunnlag av reguleringer og å optimere alle prosesser med tanke på dette målet

  - At vi arbeider for å utvikle trygge, prisgunstige, miljøvennlige og energieffektive produkter og prosesser

  - At leverandører og eksterne tjenester også forplikter seg til å levere energieffektive tjenester og produkter og tilby den mest effektive løsningen

  - At energibruken evalueres (ENPI)

  - At energibruken måles og data holdes på aktuell status

  - At det opprettes handlingsplaner og at disse følges

  - At planene evalueres og revideres regelmessig

  - At det skapes bevissthet fra ansatt til kunde

  - At det utvikles prosesser med fokus på energi- og ressurseffektivitet

  - At de ansatte får opplæring i energisparing og at de inkluderes i implementeringen av systemet

   

 • + Erklæring fra toppledelsen om fôrvaresikkerhet

  Toppledelsen erklærer:

  - At fôrvaresikkerhet og alle prosesskjeder i produksjonen av sikker fôrvare og næringsmidler tas alvorlig

  - At vi vil gjøre alt som er nødvendig for å sørge for at alle prosesser og produksjonstrinn oppfyller forskrifter om fôrvarer og alle krav i sertifiserte standarder og veiledninger i tillegg til nasjonale og internasjonale lover om fôrvarer

  - At vi vil skape bevissthet om at fôrvaresikkerhet er en absolutt nødvendighet for å unngå ulykker og hendelser som kan skade dyr eller mennesker

  - At vi vet at ADDCON er ansvarlig for alle fôrvarer som produseres og selges

  - At det utnevnes en ledelsesdelegat som opprettholder og forbedrer disse prinsippene

  - At alle ansatte får opplæring i prinsipper for hygiene og fôrvaresikkerhet

  - At vi tar ansvar for alle prosesser og produkter som distribueres og, til tross for alle forholdsregler, ikke følger loven

  - At vi måler produktene regelmessig med tanke på uønskede urenheter og at vi reagerer på overtredelse ved å evaluere tilbakekallingsaksjoner

  - At disse prinsippene kontrolleres regelmessig med interne og eksterne revisjoner

  - At vi vil starte et team for fôrvaresikkerhet, fôrvarebeskyttelse og fôrvareforfalskning for å evaluere risikoer og utarbeide handlingsplaner for å minimere all fare for manipulering av varen og dårlig hygiene

   

 • + Erklæring fra toppledelsen om næringsmiddeltrygghet

  Toppledelsen erklærer:

  - At vi skal sørge for at næringsmiddeltrygghet sikres fra levering til kundens matfat

  - At vi håndhever et internasjonalt anerkjent system for næringsmiddeltrygghet (f.eks. FSSC 22000) sammen med de religiøse Kosher- og Halal-standardene for å garantere denne tryggheten

  - At vi evaluerer kundenes behov og krav og reagerer på dem

  - At vi forplikter oss til denne sikkerheten i alle prosesser

  - At vi måler næringsmiddeltryggheten ved hjelp av nøkkeltall

  - At vi inkluderer alle ansatte, kunder og leverandører med intern og ekstern kommunikasjon i alle næringsmiddelrelaterte emner

  - At vi vil starte et team for næringsmiddeltrygghet, næringsmiddelbeskyttelse og forfalskning av næringsmiddel for å evaluere risikoer og lage handlingsplaner for å minimere all fare for manipulering av varer og dårlig hygiene

  - At vi hele tiden vil opprettholde og forbedre disse sikkerhetssystemene

  - At vi vil være oppdatert om alle forskrifter og krav

   

  Pliktene til et fôrvare- og næringsmiddelselskap

  (Plikter iht. EU og nasjonale regler om fôrvare-/næringsmiddeltrygghet)

   

  Trygghet

  ADDCON skal ikke distribuere materialer for fôrvarer og næringsmidler, ferdigblandinger, tilsetninger eller silofôrtilsetninger som ikke er trygge

   

  Ansvar

  ADDCON er ansvarlig for sikkerheten til materialer for fôrvarer og næringsmidler som produseres og distribueres

   

  Sporbarhet

  ADDCON skal sørge for at all produksjon og alle leveringer kan spores

   

  Transparens

  ADDCON informerer alle offentlige kontorer og sertifiseringsinstanser hvis det er grunn til å tro at det har blitt distribuert et materiale for fôrvare eller næringsmiddel som ikke er sikkert.

   

  Strakstiltak

  ADDCON tilbakekaller alle materialer for fôrvarer og næringsmidler hvis det er grunn til å tro at det har blitt distribuert materiale for fôrvarer eller næringsmidler som ikke er sikre

   

  Forebygging

  ADDCON identifiserer og overholder alle kritiske kontrollpunkter i alle prosesser og definerer kontrolltiltak for disse punktene

   

  Samarbeid

  ADDCON arbeider sammen med ansvar

   

   

 • + Offentlig informasjon iht. § 8a 12. BImSchV (tysk nasjonal forordning om utslippsbeskyttelse)

  ADDCON EUROPE GmbH

  Chemiepark Bitterfeld-Wolfen, Areal E
  Säurestraße 1, 06749 Bitterfeld-Wolfen
  Forretningsfører: Kurt Wegleitner
  Tlf. (03493) 73780 · Faks (03493) 73787
  info@addcon.com

  Aktuell informasjon om sikkerhet

  Siste revisjon 05.05.2021

  Informasjon om driftsområder av lavere og høyere klasse

  ADDCON EUROPE GmbH er spesialisert på utvikling og produksjon av tilsetningsstoffer i fôrvarer i fast og flytende form. Driftsområder inkluderer en lagringstank, siloer for faste materialer samt en oppbevaring for flytende og faste råmaterialer og produkter med et lagringsområde for “giftige/oksiderende materialer”.

  På grunn av håndteringen av natriumnitritt er ADDCON EUROPE GmbH en operatør i den laveste klassen av BImSchV (tysk nasjonal forordning om utslippsbeskyttelse). Natriumnitritt er et hvitt, luktfritt faststoff som løses lett opp i vann. Ved temperaturer over 330 °C vil det brytes ned til NO og NO2 samt natriumoksid. Natriumnitritt er oksiderende, spesielt ved høyere temperaturer, og reagerer eksotermisk på kontakt med aluminium, ammoniumklorider og mange organiske sammensetninger. Natriumnitritt kan forårsake alvorlig irritasjon på øynene og er akutt giftig hvis det svelges. Stoffet er oppført som vannforurensende. Under spesielle forhold kan natriumnitritt godkjennes som konserveringsstoff (E250) og brukes sammen med natriumklorid som nitrittsaltblanding for konservering av kjøtt- og pølseprodukter. Industrielt er det et viktig råmateriale for produksjon av farger og brukes som tilsetningsstoff i rustbehandling.

  De lagrede, relevante materialene konverteres ved hjelp av kjemiske/fysiske blandeprosesser til produkter som ikke er relevante for BImSchV (tysk nasjonal forordning om utslippsbeskyttelse). Det finnes skriftlige driftsprosedyrer for alle prosesser. Anleggene er betjent døgnet rundt i skiftsystem av utdannede ansatte.

  Lagringen for råmaterialer og produkter er utstyrt med et røyk- og varmeutslippssystem og med brannslukkere. Brannalarmer vil bli utløst hvis det er aktuelt. Fabrikkens brannvern av Securitas er bare 50 m fra området. ADDCON EUROPE har også en alarmplan som revideres regelmessig, og som definerer adferd i nødsituasjoner. For å unngå hendelser og for riktig adferd i nødsituasjoner får våre ansatte opplæring regelmessig.

  Anleggene er godkjent iht. BImSchG (tysk lov om beskyttelse mot utslipp) og alle sikkerhetskrav.

  For mer informasjon må du lese brosjyrene for den kjemiske parken Bitterfeld (ekstern lenke: www.chemiepark.de/das-unternehmen/id2540id2541id2544id2545/stoerfallbroschuere/

  eller kontakt oss direkte.

   


 
 

Search

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.