AVIFORM S-Solid

granulert natriumformiat

 

 

AVIFORM S-Solid er laget for å oppnå maksimal friksjon og muliggjør
sikker start og landing, selv under vanskelige værforhold. 

AVIFORM S-Solid er varemerket for granulert natriumformiat med en
avansert korrosjonsinhibitor. Den er det perfekte avisingsmiddelet under
strenge vinterforhold for fjerning  tykke islag på opptil 8 mm, og er
godkjent i henhold til SAE AMS 1431B. 

Granulatet AVIFORM S-SOLID trenger inn i islaget, og etter inntrengning
vil granulatet svekke islaget ved å smelte og bryte bindingen som holder
is og snø fast på rullebanenes overflate. På grunn av denne svekkende
effekten kan isen lett fjernes med mekaniske hjelpemidler for å opprettholde
tilstrekkelig friksjon mellom landingshjulene og rullebanen. 

AVIFORM S-Solid oppfyller alle miljømessige og tekniske krav til
avisingsmidler for flyplasser, er ikke giftig for mennesker, dyr eller
vannorganismer og er fullstendig biologisk nedbrytbar i
vannholdige systemer. 

På denne siden kan du lese mer om de omfattende produktegenskapene
til AVIFORM S-SOLID.


Teknisk godkjenning

AVIFORM S-Solid testes regelmessig av Scientific Material Institute, SMI Inc.,
USA og oppfyller alle krav som er fastlagt i Aerospace Material Specification: SAE AMS 1431D. 

 

 


Miljø Aviform S-Solid

Biologisk nedbrytbarhet og økotoksikologiske tester er utført på
AVIFORM S-Solid, som en del av AMS 1431D-sertifiseringen.

AVIFORM S-Solid har lavere oksygenbehov (COD) og kortere nedbrytningstid enn
urea-, glykol- og acetatbaserte rullebaneavisere, dvs. oksygenmangel i jord,
overflatevann og kloakkrenseanlegg er sterkt redusert sammenlignet med annen
avising. agenter. Produktets påvirkning på miljøet er derfor minimal
sammenlignet med urea og andre velkjente avisingsprodukter.

I tillegg til dette er AVIFORM S-Solid ikke giftig for mennesker, dyr eller
vannlevende organismer, er fullstendig biologisk nedbrytbart i vandige systemer
og er ikke bioakkumulerende (fordelingskoeffisient n-oktanol/vann: Pow < 0).


Dosering

Frost med islag < 1 mm

Temperatur Dosering
  0°C til  -  5°C 10 - 20 g/m²
- 5°C til  -10°C  20 - 30 g/m²

Snø/is 1 til 3 mm

Temperatur Dosering
  0°C til  -  5°C 25 - 40 g/m²
- 5°C til  -10°C  40 - 50 g/m²

Lagring

En karakteristisk egenskap for alle typer av faste avisingsmidler er
evnen til å absorbere vann – også for AVIFORM S-Solid.
 

På grunn av denne karakteristiske egenskapen skal AVIFORM S-Solid lagres tørt.
Sekkene (Big Bags på 500 kg, 1000 kg eller sekker på 25 kg) skal alltid lagres på en
pall og aldri direkte på gulvet eller bakken. Lagring innendørs anbefales.  

Hvis produktet lagres utendørs, skal det dekkes helt til med værbestandige paneler.


For teknisk informasjon kan du kontakte:

Skandinavia:

Jesper Rosborg

jr@addcondenmark.dk

+45 40634727

 

Europa:

Oliver Koster

Oliver.Koster@addcon.com

+49 172 1977524

 

 
 

Search

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.