AVIFORM L 50

sikker start og landing

AVIFORM L50 er utformet for å oppnå maksimal friksjon og en sikker start og landing på samme tid

AVIFORM L50 er et flytende avisingsmiddel basert på 50 %
kaliumformiat og kan brukes med alt utstyr for sprøyting som er
standard på flyplasser. 
Det er perfekt som forebyggende
middel ved alvorlige værforhold. 
Produktet forhindrer en binding
mellom overflaten og isen, noe som gjør det lettere å fjerne isen
med mekaniske midler. 

Takket være den høye smeltekapasiteten, kan AVIFORM L50 også
brukes til avising av tynnere islag i kombinasjon med AVIFORM S-SOLID.

AVIFORM L50 oppfyller alle krav for flyplasser som gjelder
miljøegenskaper, tekniske standarder, effektivitet, yteevne og
produktkompatibilitet for flytende avisingsmidler, og er godkjent i henhold
til SAE AMS 1435D.
 


Teknisk godkjenning

AVIFORM L50 testes regelmessig av Scientific Material Institute, SMI Inc., USA og
oppfyller alle krav som er fastlagt i Aerospace Material Specification: SAE AMS 1435D.

 


Environment Aviform L50

Flere av avisings- og anti-isingsmidlene som er tilgjengelige i dag, er ikke-giftige,
men de kan likevel forårsake alvorlige miljøskader på og rundt flyplassen. 

Miljøbelastningen er hovedsakelig knyttet til biokjemisk oksygenforbruk (BOF) og
tiden det tar før kjemikaliet brytes ned. 

Oksygenforbruket for avisere basert på kaliumformiat og natriumformiat,
som Aviform L50 eller Aviform S-Solid, er beskjedent. 

Tester for fastsetting av biologisk nedbrytbarhet og økotoksikologiske tester er
gjennomført, og AVIFORM L50 er i overensstemmelse med SAE AMS 1435A. 

AVIFORM L50 har lavere oksygenforbruk enn urea, glykol og acetat-baserte
avisere for rullebaner. 

Samtidig oppnås fremragende resultater med avising og anti-ising, og
utarmingen av oksygen i jord og overflatevann reduseres kraftig. 

Dette reduserer den negative innvirkningen vinter-avising av rullebaner
har på miljøet uten å bringe trafikksikkerheten i fare. 

AVIFORM L50 er ikke basert på klorid- og nitrogensalter og er ikke giftig
for mennesker, dyr eller vannorganismer. 

Det er fullt ut biologisk nedbrytbart i vannholdige systemer uten å forårsake
skadelig utarming av oksygen. AVIFORM L 50 er oppført på listen som en
ikke farlig komponent. 


Bruk

Frost med islag < 1 mm

Temperatur Dosering
  0°C til -  5°C 15-25 g/m²
- 5°C til -10°C  25-35 g/m²

Snø eller is med et lag på 1 til 3 mm

Temperatur Dosering
  0°C til -  5°C 30-40 g/m²
- 5°C til -10°C  40-60 g/m²

Lagring

AVIFORM L50 kan lagres i tanker av polyetylen og glassfiber
(godkjent for høy pH) og tanker av malt eller umalt rustfritt stål.


For teknisk informasjon kan du kontakte:

Skandinavia:

Jesper Rosborg

jr@addcondenmark.dk

+45 40634727

 

Europa:

Oliver Koster

Oliver.Koster@addcon.com

+49 172 1977524

 

 
 

Search

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.