Ditt kjølemiddel for bærekraftige kjøle- og fryseprosesser

KFK, HCKW, glykolfri

Ikke giftig og ikke eksplosiv

Godkjent for matvarer

Lett biologisk nedbrytbar (COD = 0,095)

Globalt oppvarmingspotensial (GWP) = 0

Ozonreduksjonspotensial (ODP) = 0

HYCOOL 50, HYCOOL 45, HYCOOL 20, HYCOOL Blue

HYCOOL er et moderne og ikke giftig lavtemperatur-varmeoverføringsmedium
og brukes i sekundærkretsen i indirekte kjølesystemer. 

Fordelene med HYCOOL er et lavt frysepunkt, fremragende termodynamiske
egenskaper (høy varmeledningsevne), lav viskositet, høy grad av miljøkompatibilit
et og god materialkompatibilitet med alle vanlige metaller og polymerer. 

HYCOOLs lave frysepunkt gjør det mulig å bruke det i systemer som fungerer
i temperaturområder ned til -50 °C (beskyttelse mot eksplosjon ned til -60 °C).

 


HYCOOL – 3 kvaliteter for krevende bruk

HYCOOL er tilgjengelig i tre forskjellige, bruksklare formuleringer - skreddersydd for kravene fra våre kunder:

HYCOOL 20

HYCOOL 45 og

HYCOOL 50

Tallet refererer til varmeoverføringsmediets frysepunkt (HYCOOL 20 fryser f.eks.
ved -20 °C).

ADDCON fortsetter å tilby HYCOOL Blue. Dette er et fargestoff for HYCOOL som
gjør det lett å identifisere lekkasjer.

 


HYCOOL står for:

Miljøvennlig og biologisk nedbrytbart

Ikke giftig og næringsmiddelgodkjent, selv i større mengder

Ikke brennbart og ikke eksplosivt

Lav viskositet og utmerkede termodynamiske egenskaper sørger for en høy COP

Pålitelig og langvarig kjemisk bestandighet

Kompatibilitet med alle vanlige metaller og polymerer

Lavt arbeidstrykk i systemene

 


HYCOOL – suksesshistorien

HYCOOLs suksesshistorie begynte for mer enn 15 år siden. I dag har kunder med 
krevende og kritise bruksområder over hele verden tillit til systemer som drives med 
HYCOOL. Bedrifter som bruker HYCOOL som sekundært kjølemedium i sine systemer, 
finner vi i næringsmiddel- og drikkevareindustrien, i detaljhandel og engrossalg, 
i farmasøytisk industri, i kjemisk industri, i skipsfart og på andre områder som 
fokuserer på bærekraftige og pålitelige kjøle- og fryseprosesser.


HYCOOL – Potensielle besparelser og ekstra fordeler

Sekundære kjølesystemer som drives med HYCOOL, genererer betydelig
potensial for energisparing takket være fremragende termodynamiske egenskaper.

forbedret effektivitet i systemene og lavere energiforbruk Energibesparelser på opptil 20 % er mulig.

Økt antall kjølesykluser

systemer med mindre størrelser

 

Langtidsstabiliteten som muliggjør lang levetid for systemene med lave reparasjons-
og vedlikeholdskostnader, reduserer imidlertid LCC (Life Cycle Costs) gjennom hele levetiden til systemene.
Sammenlignet med glykol, har bruk med HYCOOL en mye
lavere LCC. LCC består av de løpende kostnadene og investeringskostnadene.
Energien som ble brukt til kjøling og klimatisering utgjorde 14 % av det totale
energiforbruket i Tyskland i 1995. Dette tallet viser hvor viktig det er å spare energi,
i særdeleshet på området «kjøling». Ekstra dører på kjølehyller er én måte å spare
energi på - en annen måte er å forbedre kjølesystemets effektivitet. Ved siden av
det lave energiforbruket i HYCOOL-kjølesystemer, produserer disse systemene «gratis»
varme som kan brukes til gulvvarme eller til enkel avising av systemene. Dette er en
moderne og bærekraftig måte å gjenvinne varme på samtidig som du sparer
penger og beskytter miljøet.


HYCCOLs omfattende tilnærming til bærekraftighet

Denne bærekraftighetstilnærmingen tar ikke bare hensyn til miljømessige aspekter,
men følger også en omfattende analyse som tar både miljømessige aspekter,
effektivitet, omkostninger og sikkerhetsanliggender med i beregningen.

Takket være disse enestående produktegenskapene, kan HYCOOL tilby industrien et
produkt som oppfyller både dagens høye krav til bruksegenskaper og den økende
etterspørselen etter bærekraftige og sikre produkter.

Dette gjør HYCOOL til det foretrukne kjølemiddelet i sekundære kjølesystemer.

 


HYCOOL – Bruker

Næringsmiddelindustri

Prosessorer og matvareprodusenter trenger konstante temperaturer og har tillit til pålitelige og effektive HYCOOL-kjølesystemer.
Det faktum at HYCOOL ikke er giftig muliggjør produksjon av ferske og trygge matvarer av høyeste kvalitet i næringsmiddelindustrien.

 

Drikkevareproduksjon

HYCOOL spiller en viktig rolle innen produksjon av melkeprodukter, øl, vin eller saft.
Energibesparelsen som oppnås ved bruk av HYCOOL, muliggjør mer effektive produksjonsprosesser og sparer penger.

 

Operatører av kjølerom

Operatører av kjølerom for kjøtt, fisk eller melkeprodukter trenger nøyaktige og konstante temperaturer og pålitelige kjølesystemer.
Sikkerheten og påliteligheten til systemene som drives med HYCOOL, er spesielt viktig ved lagring av lett bedervelige varer.
Operatører av kjølerom for frukt og grønnsaker setter også pris på de konstante temperaturene som oppnås ved kjøling med HYCOOL.
Resultatet av lagring av frukt og grønnsaker i klimatiserte kjølerom ved hjelp av HYCOOL, er frukt og grønnsaker som har
samme kvalitet som ferskhøstede varer, selv efter en lang lagringsperiode.

 

Operatører av fryselagre

Fryseprosesser må ha nøyaktige temperaturprofiler og konstante temperaturer slik at kvaliteten på varene ikke forringes.
Frysesystemer som drives med HYCOOL, fryser pålitelig ved ønskede temperaturer.

 

Operatør av lagerhus

Store lagre for lagring og distribusjon av forskjellige og iblant lett bedervelige varer, krever konstante temperaturer i hele bygningen.
Det kreves en stor mengde energi for å kjøle disse enhetene. Operatører av disse lagerhusene setter pris på
energibesparelsene som oppnås med HYCOOL.

 

Engros- og detaljhandel - disker, hyller og kjølerom

Det er en spesiell utfordring å drive kjølehyller eller kjøledisker i kjøpesentre. Systemene er enten bestandig åpne eller åpnes regelmessig -
men definerte temperaturer må likevel opprettholdes.
HYCOOL oppfyller disse konstante temperaturområdene,  og garanterer derfor matsikkerhet og samtidig som du
sparer 15 - 20 % energi. Ved bruk av HYCOOL kan brukerne redusere CO2-utslipp til et minimum og vise miljøbevissthet.

 

Kjemisk industri

Det er behov for kjøle- og fryseprosesser med stor kapasitet i ulike bransjer. Disse systemene må være sikre og skal ikke utgjøre en fare,
for eksempel på grunn av eksplosive gasser. HYCOOL oppfyller disse høye kravene, og er derfor det riktige kjølemiddelet for forskjellig,
krevende bruk i industrisektoren.

 

Farmasøytisk industri

Varierende farmasøytiske produkter må kjøles ned eller fryses for ikke å forringe produktenes kvalitet eller sikkerhet.
Den farmasøytiske industrien stoler på systemer som drives med HYCOOL, og setter pris på sikkerheten til dette enestående
kjølemediet og det faktum at det ikke er giftig.

 

Skipsfart

Cruiseskip og fiskebåter har tillit til systemer som drives med HYCOOL. Disse systemene vedlikeholder alle områder
ombord som krever kjøle- eller fryseprosesser: fra all bruk til frysing og kjøling til klimaanleggsystemer og kjøling av vann
i svømmebasseng. HYCOOL er miljøvennlig og biologisk nedbrytbart og utgjør ingen fare, da det verken er brannfarlig eller eksplosivt.
Dette er årsaken til at HYCOOL er det foretrukne kjølemediet innen skipsfart.

 

Skøytebaner og innendørs skiområder

Operatører av skøytebaner og skihaller i alle klimaregioner i verden foretrekker HYCOOL som kjølemiddel. De kapital- og
energikrevende fryseprosessene drar nytte av energibesparelser på 15 - 20 %, som oppnås ved hjelp av HYCOOL.
Ytterligere fordeler, slik som at HYCOOL er biologisk nedbrytbart, ikke giftig og ikke eksplosivt, er egenskaper som kan
kommuniseres for å vise kollektivt ansvar.

 

Varmepumper og solvarme

Bruk av HYCOOL i varmepumper og solvarmesystemer støtter miljøkonseptet i denne typen bruk. Bruk av HYCOOL på disse
områdene betyr at det ikke er nødvendig å inngå kompromisser mellom effektivitet og miljømessig bærekraftighet.

 
Godt å vite

For å sikre at alle produkter oppfyller våre kunders høye krav produserer ADDCON i samsvar med omfattende kvalitetsstandarder. Hele produksjonen for HYCOOL oppfyller kravene i DIN EN ISO 9001 fullt ut: 2008.

ADDCON Nordic tilbyr rådgivning og kjemiske analyser av HYCOOL-prøver. Personer som kommer i kontakt med HYCOOL, skal informeres om og ha tilgang til de anbefalte sikkerhetsforanstaltningene. Opplysningene i dette dokumentet er basert på undersøkelser og erfaring, og er sammenfattet i henhold til vår beste kunnskap og overbevisning. Eksterne faktorer ved bruk av HYCOOL kan verken påvirkes eller tatt hensyn til av ADDCON NORDIC AS. Produktdata som er offentliggjort for HYCOOL, kan derfor ikke brukes til å fremlegge garantikrav for ADDCON NORDIC AS.

 Tekniske data

Sammensetning:

Kaliumformiat 30 - 50 %, avionisert vann, korrosjonsinhibitor

 

pH:

10,6 - 11,4

 

Frysepunkt:

-20 til -50 °C (avhengig av HYCOOL-kvalitet)

  

Tetthet / spesifikk tetthet:

1194 - 1348 kg/m³

Dynamisk viskositet: (ved 20 °C)

1,8 - 2,6 mPas (cP)

Spesifikk varmekapasitet; (ved 20 °C)

2,5 - 3,0 kJ/kgK

 

Emballasje:

IBC-beholder (1000 liter)

Løst gods (silovogn)

Kontakt oss hvis ønsket beholderstørrelse ikke er oppført. Takket være fleksible
produksjonsstrukturer og korte beslutningsprosesser, oppfyller vi mer enn gjerne
kundenes ønsker.

 

Produksjon og levering:

HYCOOL produseres av ADDCON NORDIC AS i Porsgrunn, Norge. ADDCON NORDIC er et datterselskap av ADDCON GmbH, som er etablert i Tyskland. ADDCON GmbH er spesialisert i utvikling og produksjon av bærekraftige produktløsninger for industri og landbruk -

kort sagt: «grønn» kjemi.

 

Metaller som er kompatible med HYCOOL

• kobber

• messing

• karbonstål

• rustfritt stål

• støpejern

• aluminium

• magnesium

• loddepinne

• sølvlodd

 

Metaller som ikke er kompatible med HYCOOL

• galvanisert stål

• sink

• loddemetall

HYCOOL skader dessuten ikke tetningsmasser som vanligvis brukes i kjølesystemer.

 

Polymerer som er kompatible med HYCOOL

• LDPE myk polyetylen

• HDPE hard polyetylen

• PP polypropylen

• PTFE polytetrafluoretylen

• PA * polyamid

• PVC polyvinylklorid

• PPO polyfenylenoksid

• PMMA polymetylmetakrylat

• PES polyetersulfon

• Aramid aromatisk polyamid

• ABS akrylnitril-butadien-styren

• EP epoksyharpikser

• NBR nitrilgummi

• UP umettede polyesterharpikser

• PMMA akrylat

• CR kloroprengummi (neopren)

• NBR nitrilgummi

• EPDM vulkanisert etylen-propylen-dien-monomer

• SBR vulkanisert styren-butadien-gummi

• MVQ silikongummi

• IIR butylgummi

 

* Kompatibel under 40 °C

 

Polymerer som ikke er kompatible med HYCOOL

• FPM fluorkarbongummi (Viton)

 

Legg igjen en melding!

Bare bruk vårt kontaktskjema for å kontakte oss direkte.

 
 

Search

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.