VIAFORM

effektivt og samtidig miljøvennlig avisingsmiddel

VIAFORM er et effektivt og samtidig miljøvennlig avisingsmiddel for veier,
gangstier, sykkelstier, husinnganger, bedriftsområder eller kunstgressbaner.
Positive produktegenskaper som biologisk nedbrytbarhet, ikke giftig for
mennesker, dyr og planter så vel som fravær av restsubstanser understreker
VIAFORMs effektivitet. VIAFORM er tilgjengelig både i flytende
(som VIAFORM LIQUID) og granulert form (som VIAFORM GRANULAR).

VIAFORM for bedrifter og kommuner

Kunder fra mange forskjellige områder har tillit til VIAFORMs 
dokumenterte pålitelighet:


Kommunalt vintervedlikehold

Byer i Østerrike, Tyskland, Skandinavia, Storbritannia, Sveits og Frankrike nyter
allerede godt av en pålitelig og effektiv vintertjeneste takket være VIAFORM.
Samtidig skånes trær, parker og vann takket være VIAFORMs miljøvennlige egenskaper.


Parker, dyreparker, dyrehotell

Takket være VIAFORM kan både dyreparker og botaniske hager åpne sine porter selv på
vinteren, og gi besøkende mulighet til en sikker spasertur på området. Dessuten vil 
verdifulle dyrearter og planter ikke bli satt ut av spill av VIAFORM. 


Restauranter, hotell, seniorboliger, sykehus

VIAFORM gir restauranter mulighet til å opprettholde en vintertjeneste som garanterer
kundene sikker tilgang – samtidig som den ikke skader verdifulle grøntområder og ikke
etterlater skadelige restsstoffer i entreen. 

Veier og innganger til aldershjem og sykehus avises med VIAFORM, og slik blir det
mulig å foreta spaserturer om vinteren uten risiko for farlige ulykker på grunn av
islagte overflater.


Jernbanestasjoner, havner, bedriftsområder

VIAFORM gir reisende og pendlere sikkerhet på parkeringsplasser, i innganger til
jernbanestasjoner og på perronger. På grunn av VIAFORMs lave korrosivitet, er
korrosjonsfølsomme materialer beskyttet.  

Ved å bruke dette nyskapende og miljøvennlige produktet har bedriftene mulighet til
både å garantere sikkerheten og samtidig vise kollektivt miljøansvar. 

 


Kunstgressbaner, parkeringsplasser, butikker og kjøpesentra

På grunn av enestående materialkompatibilitet og mangel på giftige stoffer brukes
VIAFORM LIQUID og VIAFORM GRANULAR til avising av kunstgressbaner med godt
resultat. 

Ved å bruke VIAFORM i innkjørsler og på parkeringsplasser for varehus og
kjøpesentra blir ikke kundene utsatt for økt risiko for ulykker. 


Farms

Gårdsbruk og stutterier har allerede med godt resultat fjernet isen på  
eiendommene sine med VIAFORM for ikke å sette dyrenes helse i fare.

 


Bruk

På grunn av den forskjellige virkningen av de to produktene anbefales kombinert
bruk av VIAFORM LIQUID og VIAFORM GRANULAR. Begge produktene gir mulighet
til å reagere optimalt på ulike værforhold.Anbefalinger for dosering samt sikkerhetsforskrifter skal følges.


Miljøvennlig

ikke giftig for dyr, planter og vannorganismer

VIAFORM er verken giftig eller irriterende for dyr. Problemer i forbindelse med bruk av
natriumklorid (f.eks. irritert hud, øyne eller poter hos hunder eller andre dyr)
forekommer ikke når VIAFORM brukes. Betente poter forårsaket av gruspartikler som
setter seg fast mellom tredeputene, forhindres også ved bruk av VIAFORM.

Grønnstriper og trær i umiddelbart nærhet av veier, sykkelstier og fortauer påvirkes
ikke på noen negativ måte av VIAFORM, og nybeplantning eller hogst av trær er derfor
ikke nødvendig. Sammenlignet med vanlig veisalt akkumuleres VIAFORM verken i
overflatevann eller grunnvann. 

Biologisk nedbrytbar

Ved vurderiing av  avisingsmidlenes miljøkompatibilitet, er det ikke bare innholdet av
giftige stoffer som er viktig. Mye viktigere er oksygenforbruket som er nødvendig for
nedbryting av produktet. Hvis oksygenforbruket er høyt, kan anaerobe forhold oppstå i
vannet eller jordsmonnet på grunn av nedbrytingen av avisingsmiddelet.

Mens oksygenforbruket for nedbryting av VIAFORM er lavt og derfor ufarlig for miljøet,
krever produkter basert på urea eller acetat mye oksygen til nedbrytingen.

 


Fri for reststoffer

Ingen tilleggsomkostninger og risikoer 

Vintervedlikehold med VIAFORM etterlater ingen rester, da produktet spaltes og
nedbrytes på naturlig vis etter påføring.

Rester som oppstår ved bruk av strømidler, må for tiden samles inn og deponeres eller
gjenvinnes ved hjelp av dyre og tidskrevende metoder. Men det er bare en liten del av
strømidlene som brukes i vinterhalvåret, som kan samles inn. Resten blir igjen langs
veikanten, på veien, i avløpssystemet eller i selve naturen. 

I tørre perioder kan disse grusrestene føre til ulykker, da grus reduserer friksjonen
mellom bakken og dekkene.

Disse tilleggsomkostningeneog  miljøforurensningen samt faren for ulykker oppstår
ikke ved bruk av VIAFORM. 

Ingen farer knyttet til finstøv

Bruk og oppsamling av strømidler fører til en betydelig dannelse av helsefarlig finstøv.
Denne risikoen oppstår ikke ved bruk av VIAFORM.


For teknisk informasjon kan du kontakte:

Skandinavia:

Jesper Rosborg

jr@addcondenmark.dk

+45 40634727

 

Europa:

Oliver Koster

Oliver.Koster@addcon.com

+49 172 1977524

 

 
 

Search

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.